Examenstider

Varje sommar är det tid för examen för elever runt om i världen. Det är stora festligheter och tillställningar för att fira de som nu lyckats med sin utbildning och skall ge sig ut i världen på egna vingar. Många av de utbildningar man kan gå, varar under ett flertal år och är inte helt enkla att ta sig igenom. För några år sedan var gymnasiet en utbildning att räkna med, vilket förändrats något under senare år. I dagsläget kan man firas vid studenten även om man inte klarat alla de kurser som ingår i det program man valt. Det är i min mening någonting positivt i och med att man mognar olika snabbt och vissa kanske inte riktigt haft lust att engagera sig under dessa år. Det betyder dock inte att de står utanför alla möjligheter till vidare utbildning. Man kan i allmänhet göra prov och ansöka till kompletterande skolor för att kunna söka en universitetsutbildning.

Förr var det viktigt att komma igång med sina studier tidigt, men en utbildning kan idag påbörjas även senare i livet om man skulle vilja jobba och resa innan man tar sig an en längre utbildning. Någonting som verkar svårt idag är hur man skall komma fram till vilken utbildning man skall satsa på. Det finns stora möjligheter för den som lyckas välja rätt, men allting handlar om spekulation för vilka behov som kommer. Väljer man en utbildning som är i linje med intressen man brinner för har man dock alla chanser att verkligen lyckas och därmed få jobb även när det är svårt,