Näringsliv och ny arbetsmarknad

Att arbetsmarknaden fungerar väl är helt centralt för ett levande och rikt näringsliv i Sverige. Idag går Sveriges ekonomi relativt bra om man ser till den globala bilden. Många länder i Europa kämpar idag med sysselsättning och även det svenska näringslivet står inför utmaningar. Om företag ska kunna konkurrera behövs en fungerande arbetsmarknad. Idag står både arbets- och bostadsmarknaden i Sverige inför stora utmaningar. Det är i mångt och mycket en politisk fråga. Hur höga skatter ska vi ha? Hur skapar man bäst nya jobb? Hur skapar man bostäder för alla? Det är inte enkla frågor som Sveriges politiker har på sitt bord, men dessa frågor är centrala för att få ett starkt svenskt näringsliv.